Phần mềm tuyển dụng nhân viên – CoreHRM

Tuyển dụng nhân viên

Chúng tôi kết nối và tự động hóa toàn bộ hoạt động tuyển dụng của Doanh nghiệp hoàn toàn với CoreHRM Tuyển dụng.

Thông qua khả năng tổ chức hoạt động tuyển dụng nội bộ, triển khai thực hiện tuyển dụng, từ đó post thông tin tuyển dụng online, nhận hồ sơ online, thực hiện tuyển dụng thành công và đưa nhân viên về tổ chức tiếp nhập.

 

 • Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
 • Tổng hợp duyệt kế hoạch tuyển dụng
 • Thực hiện các đợt tuyển dụng theo kế hoạch
 • Tự động biên tập và đăng tin tuyển dụng
 • Nhận hồ sơ ứng viên từ nguồn website, đọc từ database ứng viên, từ form nộp qua cổng mobile

Tuyển dụng nhân viên – Hội đồng tổ chức tuyển dụng, phỏng vấn

 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên và tự động lọc hồ sơ
 • Thực hiện tuyển dụng và thông báo lịch phỏng vấn tới ứng viên và hội đồng tuyển dụng
 • Ghi nhận kết quả tuyển dụng trực tuyến vào phần mềm tuyển dụng
 • Thực hiện tổng hợp kết quả tuyển dụng
 • Phần mềm tuyển dụng lưu trữ các hồ sơ có thể khai thác

 

Ghi nhận kết quả tuyển dụng và chào đón nhân viên mới

 
 • Ghi nhận, tổng hợp kết quả vào phần mềm tuyển dụng
 • Gửi thông báo trúng tuyển và thư cảm ơn ứng viên
 • Lưu trữ ứng viên tiềm năng khai thác sau
 • Chuẩn bị tiếp đón ứng viên gia nhập công ty
 • Chuyển ứng viên thành nhân viên
 • Ký kết hợp đồng thử việc hay Offer Letter
 • Đánh giá nhân viên mới và hợp đồng lao động với nhân viên mới