bhyt

Tag: bhyt

Lương cơ sở tăng: 5 chính sách lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh

Mức lương cơ sở trong năm 2020 đã được Quốc hội thông qua chiều 12/11/2019. Theo đó, từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên [...]

Lương cơ sở tăng: 5 chính sách lương hưu, BHXH sẽ đồng loạt điều chỉnh2019-11-13T10:44:10+07:00
Xem thêm