Quyết toán 2% giữ lại đơn vị

Công ty tôi không muốn giữ lại 2% tại đơn vị có được không? Khi có trường hợp phát sinh Cty sẽ lập biểu mẫu gửi BHXH duyệt rồi thanh toán.