ĐA TIỆN ÍCH

  • Phần mềm tính lương cho phép lập các khoản giảm trừ: trừ chế độ bảo hiểm, trừ tạm ứng, trừ đền bù, trừ tạm ứng thuế,…

  • Lấy dữ liệu đánh giá hay điểm đánh giá từ bảng tính excel, hoặc từ chức năng đánh giá để đưa vào xử lý lương

  • Các kết quả hiệu xuất lao động, số lượng thành phẩm sản xuất được, doanh số bán hàng, phần mềm đưa vào làm thông số để xử lý lương, thưởng trong kỳ tính toán

  • Từ tất cả các khoản mục và thông số, dựa vào quy chế lương quy định, tạo ra các bộ công thức tính để làm bảng tính áp dụng cho từng nhóm nhân viên.

  • Nếu công ty có nhiều nhóm nhân viên, sử dụng nhiều bảng tính khác nhau, phần mềm cũng cho phép tạo ra nhiều cách tính và áp dụng linh hoạt cho nhiều nhóm nhân viên.

  • Một nhân viên hay một nhóm nhân viên có thể tham gia nhiều bảng tính và kết quả được tập trung thành bảng thống kê thu nhập cuối cùng.

Lấy dữ liệu tính toán ngày công làm việc, ngày công nghỉ không lương, ngày công nghỉ chờ việc, ngày công nghỉ phép, nghỉ chế độ, giờ công làm thêm, giờ công làm ca khuya có phụ cấp làm đêm, số giờ đi trể, số giờ về sớm, số lần đi trể về sớm,…. Và tất cả các loại giờ công mang doanh nghiệp có quy định chấm từ bảng công, hay dữ liệu tính công và đếm công từ máy chấm công.

>>> Tất cả các yếu tố trên, phần mềm tính lương CorePayroll cho phép định nghĩa và thay đổi không hạn chế, từ đó chuyển tới người dùng cuối một khả năng làm chủ quy định lương thưởng của mình và giúp cho phần mềm mãi mãi phù hợp với quy định mới của doanh nghiệp.

PHẦN MỀM KHÁC