Phần mềm tính lương CorePayroll thực hiện tất cả các bảng tính về lương và thu nhập, tổng hợp lương, thu nhập, trích xuất dữ liệu bảng tính lương ra mẫu lương cá nhân, danh sách chuyển khoản, danh sách chi tiền mặt, bảng chi tiết, bảng tổng hợp, hệ thống account và trung tâm chi phí để máp chi phí vào ERP, hoặc tổng hơp chi phí import vào phần mềm kế toán.

Phần mềm tính lương cho phép người dùng đăng ký mức lương của một hoặc một nhóm nhân viên, import mức lương từ excel, lấy mức lương từ hợp đồng lao động, quyết định lương.

Cho phép lấy dữ liệu phụ cấp từ bảng quy định phụ cấp, import danh sách hưởng phụ cấp từ excel, hoặc lấy phụ cấp có quy định trong hợp đồng lao động hay quyết định nhân sự.

Ngoài ra phần mềm tính lương CorePayroll lấy dữ liệu tính toán ngày công làm việc, ngày công nghỉ không lương, ngày công nghỉ chờ việc, ngày công nghỉ phép, nghỉ chế độ, giờ công làm thêm, giờ công làm ca khuya có phụ cấp làm đêm, số giờ đi trể, số giờ về sớm, số lần đi trể về sớm,…. Và tất cả các loại giờ công mang doanh nghiệp có quy định chấm từ bảng công, hay dữ liệu tính công và đếm công từ máy chấm công.

 1. Phần mềm tính lương cho phép lập các khoản giảm trừ: trừ chế độ bảo hiểm, trừ tạm ứng, trừ đền bù, trừ tạm ứng thuế,…
 2. Lấy dữ liệu đánh giá hay điểm đánh giá từ bảng tính excel, hoặc từ chức năng đánh giá để đưa vào xử lý lương.
 3. Các kết quả hiệu xuất lao động, số lượng thành phẩm sản xuất được, doanh số bán hàng, phần mềm đưa vào làm thông số để xử lý lương, thưởng trong kỳ tính toán.
 4. Từ tất cả các khoản mục và thông số, dựa vào quy chế lương quy định, tạo ra các bộ công thức tính để làm bảng tính áp dụng cho từng nhóm nhân viên.
 5. Nếu công ty bạn có nhiều nhóm nhân viên, áp dụng nhiều bảng tính khác nhau, phần mềm cũng cho phép tạo ra nhiều cách tính và áp dụng linh hoạt cho nhiều nhóm nhân viên.
 6. Một nhân viên hay một nhóm nhân viên có thể tham gia nhiều bảng tính, và kết quả được tập trung thành bảng thống kê thu nhập cuối cùng.
 7. Tất cả các yếu tố trên, phần mềm tính lương CorePayroll cho phép định nghĩa và thay đổi không hạn chế, từ đó chuyển tới người dùng cuối một khả năng làm chủ quy định lương thưởng của mình và giúp cho phần mềm mãi mãi phù hợp với quy định mới của doanh nghiệp.

Với các khả năng logic và tùy biến cao trong việc lập bảng tính với các công thức chi tiết trong từng bảng tính, phần mềm tính lương được sử dụng để tính các loại lương như:

 • Lương nhân viên hành chánh: đối tượng Việt Nam hoặc người nước ngoài sử dụng ngoại tệ (USD, …)
 • Lương kinh doanh theo doanh số bán hàng của sales
 • Lương bán hàng theo doanh thu bán hàng của nhân viên cửa hàng
 • Lương sản xuất theo thời gian ca kíp và các khoản phụ cấp ca làm việc
 • Lương khoán theo thời gian làm việc và hiệu quả công việc
 • Lương khoán theo sản phẩm hoặc lương khoán sản phẩm có yếu tố đối chiếu với lương thời gian

Với khả năng phân tích chi tiết nghiệp vụ của chuyên gia về lương, thưởng, về giải pháp tính lương ứng dụng bằng công nghệ thông tin, chúng tôi cũng luôn hỗ trợ khách hàng hiện thực các yêu cầu tính toán của mình tốt nhất tối ưu nhất.

Ngoài ra phần mềm tính lương còn hỗ trợ đưa ra kết quả cho các phần hành khác làm việc như:

 • Tổng hợp thu nhập để tính và quyết toán thuế hàng năm.
 • Tổng hợp chi phí đưa ra báo cáo thống kê để kế toán sử dụng.
 • Tổng hợp thu nhập để tính thưởng cuối năm.
 • Xuất dữ liệu để Ifile upload cho Corebanking
 • Xuất bảng dữ liệu có cấu trúc chi phí theo loại và trung tâm chi phí để Upload vào ERP

phần mềm tính lương

Lenh_chuyen_tien

Quan tâm tới phần mềm tính lương, vui lòng Liên hệ