Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh

Nội dung thẻ bHYT mất vẫn có thể được thanh toán này được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh [...]