Từ ngày 1.1.2020, triển khai thẻ BHYT điện tử

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các [...]