Những chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 8

Từ tháng 8, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội mới liên quan tới lương hưu, phụ cấp BHXH và thanh toán khám chữa bệnh BHYT chính thức có hiệu [...]