Nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự tại TOC – VietnamAirlines

Sau thời gian thực hiện dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự, Trung Tâm Khai Thác Tân Sơn Nhất -  Trung Tâm Khai Thác Nội Bài (TOC [...]