CỤC THUẾ TPHCM HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN QUA FACEBOOK

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua Facebook, nhằm tận dụng triệt để hiệu ứng nhanh, tiện lợi của mạng Internet. Đây là những nét mới trong công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm nay.