Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2019

Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Theo thông [...]