Quy định mới về tiền lương, BHXH, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Một loạt chính sách quan trọng về lương tối thiểu vùng; chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc