Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm quản lý nhân sự tại ORION VINA

Vào giữa tháng 3 vừa qua, Sài Gòn Tâm Điểm chính thức tổng kết và nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự CoreHRM tại Công ty thực [...]