Nghiệm thu phần mềm quản lý nhân sự tại Công ty P.Dussmann Việt Nam

Giải pháp công nghệ quản lý nhân sự trong ngành dịch vụ đa chức năng được áp dụng ngày càng rộng rãi vì những giá trị, hiệu quả mang lại. [...]