Lễ Khởi Động Dự Án Triển Khai Và Vận Hành Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Vào giữa tháng 2/2019 sau một thời gian bàn về yêu cầu công việc và giải pháp quản lý nhân sự, Sài Gòn Tâm Điểm và Công ty Vi tính [...]