nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự

Tag: nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự tính lương tại URC Việt Nam

Công tác quản lý nhân sự trong nhà máy sản xuất của URC (Universal Robina Corporation Việt Nam) trước khi sử dụng phần mềm có rất nhiều vấn đề phải [...]

Nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm nhân sự tính lương tại URC Việt Nam2019-04-22T09:31:38+07:00

Nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự tại TOC – VietnamAirlines

Sau thời gian thực hiện dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự, Trung Tâm Khai Thác Tân Sơn Nhất -  Trung Tâm Khai Thác Nội Bài (TOC [...]

Nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự tại TOC – VietnamAirlines2019-04-22T09:47:19+07:00