Công tác quản lý nhân sự trong nhà máy sản xuất của URC (Universal Robina Corporation Việt Nam) trước khi sử dụng phần mềm có rất nhiều vấn đề phải giải quyết thủ công và mất nhiều thời gian để giải quyết. Tính đến hiện nay, URC đã nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự tính lương sau khi triển khai giải pháp phần mềm quản lý nhân sự của Sài Gòn Tâm Điểm.

Phần mềm quản lý nhân sự nhà máy sản xuất

Sài Gòn Tâm Điểm mang đến một giải pháp hiệu quả, thiết thực, đúng trọng tâm quản trị, đáp ứng được các yêu cầu quản lý lâu dài của URC Việt Nam, đảm bảo trong việc quản lý nhân sự, chấm công và tích hợp máy vân tay trên toàn hệ thống ca linh hoạt, tính bảng lương và các chế độ dành cho công nhân viên, phù hợp với phương thức hoạt động của nhà máy.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn thành công trong phát triển hệ thống báo cáo phân tích, quản trị phong phú, tích hợp dữ liệu chi phí theo Cost Center cho hệ thống ERP SAP mà các nhà máy và văn phòng của URC tại Việt Nam đang sử dụng.

Sau giai đoạn nghiệm thu dự án triển khai phần mềm nhân sự, công tác hỗ trợ, bảo hành, bảo trì vẫn tiếp tục diễn ra.

Sở hữu giải pháp phần mềm đáp ứng toàn diện nhiều chính sách quản trị, với hơn 10 năm kinh nghiệm Sài Gòn Tâm Điểm lại một lần nữa khẳng định được khả năng triển khai, kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản trị, năng suất công việc tại các công ty nhà máy sản xuất.