Lợi ích của phần mềm nhân sự mang lại

Lợi ích của phần mềm nhân sự mang lại khi ứng dụng thành công vào Doanh Nghiệp

  Lợi Ích Cốt Lõi Phần Mềm Nhân Sự

  Chuẩn hóa quy trình là một lợi ích của phần mềm nhân sự

  Công việc được tự động xử lý

  • Từ khâu bắt đầu => Thúc đẩy, kết nối các khâu sau phải giải quyết công việc
  • Là công cụ, môi trường thúc đẩy hành động và hoàn thiện
  • Vai trò tiếp nối vai trò, nên hoàn thành công việc nhanh hơn
  • Kết nối con người + quy trình + máy móc tạo ra kết quả đầy đủ, chính xác và nhanh hơn
  16
   17

   Hỗ trợ quản trị thông minh

   • Hỗ trợ nhắc việc thông minh, cảnh báo, thông báo đầy đủ
   • Dữ liệu toàn diện, phân tích dễ dàng
   • Tự động chuyển công việc tới cá nhân trong quy trình giải quyết công việc
   • Phân công rõ ràng, thực hiện và giám sát chính xác

   Tạo môi trường Nhân lực hiện đại

   • Môi trường làm việc logic, rõ ràng theo từng vai trò => Thúc đẩy hợp tác
   • Giao diện và ứng dụng hiện đại => Thúc đẩy tham gia công việc
   • Tạo luồng thông tin liên tục => Công việc rõ, nhanh, tăng thêm hiệu quả
   • Vai trò, quy trình, thiết bị được kết nối => Nhiều dữ liệu được ghi nhận, thúc đẩy phân tích
   13
    19

    Thúc đẩy cải tiến và phát triển

    • Mang lại một hệ sinh thái Nhân sự toàn diện
    • Giúp cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác
    • Thúc đẩy cải tiến các quy trình đã lỗi thời
    • Tạo ra các quy tắc công việc không giấy tờ, giao tiếp tức thời, liên tục
    • Tăng tốc cho bộ máy Nhân lực, hỗ trợ vận hành và phát triển Doanh nghiệp

    Với các lợi ích cốt lỗi được tạo ra, phần mềm nhân sự CoreHRM đã triển khai thành công tại nhiều công ty khách hàng.

    Chúng tôi cũng nhận được nhiều đánh giá, nhận xét tích cực của Quý khách hàng sử dụng phần mềm.

    Các bạn quan tâm, có thể tới phần Ý kiến khách hàng nói về chúng tôi để tham khảo thêm lợi ích thực tế được người dùng chia sẽ.