Phần mềm chấm công online CoreAtt được thiết kế dựa trên mô hình chấm công linh hoạt, đáp ứng tất cả nghiệp vụ chấm công từ đơn giãn tới mô hình phức tạp đa chi nhánh, đa nhà máy, hay các chuỗi nhà hàng, cửa hàng

Từ nghiệp vụ thực tế, chúng tôi xây dựng một phần mềm chuyên nghiệp với tất cả các công năng vượt trội, và kế thừa ưu điểm kỹ thuật từ một phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp

Sau thời gian ứng dụng thực tế và được xây dựng thành phần mềm chấm công online hoàn thiện, đã tư vấn triển khai thực tế tới các công ty, nhà máy sản xuất lớn, các tập đoàn đa quốc gia và các văn phòng làm việc hiện đại như: ChemtroVina, ONFU Việt Nam, FICO YTL, MaiC Group, Shihlin Bắc Ninh, Audi Việt Nam, Porsche Việt Nam, URC Việt Nam, …

———————————–

phần mềm chấm công online
Phần mềm chấm công online CoreAtt 1
Phần mềm chấm công online CoreAtt 2
Phần mềm tính lương CoreHRM Payroll
Chức năng chấm công Attendance
Phần mềm nhân sự nhà máy sản xuất
Những điểm khác biệt phần mềm CoreHRM