Lĩnh vực ngành nghề: Sản xuất thiết bị, phụ tùng xe gắn máy.
Hình thức kinh doanh: Sản xuất
Website: www.shihlin.com.tw

Nhà máy sản xuất phụ tùng xe gắn máy vốn đầu tư 100% từ Đài Loan, làm việc theo ca và chấm công bằng hệ thống máy chấm công thẻ từ và vân tay, quản lý nhà ăn bằng máy vân tay, sử dụng đầy đủ các hình thức tính lương.

Quản lý nhân sự, theo dõi hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp đầy đủ.

SHIHLIN_logo