Brand Partner là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam của các nhãn hiệu đồ dùng gia đình cao cấp nổi tiếng như BergHOFF từ Bỉ, SEVERIN từ Đức và Mitsubishi Cleansui từ Nhật và các nhãn hiệu đồ dùng gia đình cao cấp khác.

Website: http://www.brandpartner.vn

Sản phẩm Sài Gòn Tâm Điểm cung cấp: Phần mềm Quản trị Kế toán S-Accounting

BRANDPARTNER_logo