Trước khi bước sang năm 2021, doanh nghiệp đặc biệt là những người phụ trách Kế toánnên nắm bộ lịch nộp báo cáo thuế cho năm tới, theo các văn bản hiện hành.

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021

Lưu ý:

– Nếu có nhu cầu xem toàn bộ Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021 và In ra để phục vụ công việc

– Thời hạn dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.

ThángThời hạn chậm nhấtNội dungCăn c
0120/01– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020

– Tờ khaithuế TNCNtháng 12/2020

Điểm a khoản 1Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020Khoản 4Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
30/01Lệ phí môn bài 2021Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
0201/02– Tờ khai thuế GTGT quý IV/2020

– Tờ khai thuế TNCN quý IV/2020

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr
20/02– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
22/02– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
0320/03– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
22/03– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
31/03– Quyết toán thuế TNDN năm 2020

– Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (doanh nghiệp quyết toán thay)

– Báo cáo tài chính năm 2020

Điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
0420/04– Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
0503/05– Tờ khai thuế GTGT quý I/2021

– Tờ khai thuế TNCN quý I/2021

– Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC
Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toánĐiểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC
– Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2021Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015
20/05– Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
0620/06– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
21/06– Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC
0720/07– Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
0802/08– Tờ khai thuế GTGT quý II/2021

– Tờ khai thuế TNCN quý II/2021

– Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2021Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015
20/08– Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
0920/09– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2021Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
1020/10– Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021.

– Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2021Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
1101/11– Tờ khai thuế GTGT quý III/2021.

– Tờ khai thuế TNCN quý III/2021

– Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2021

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2021
20/11– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2021
22/11– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2021

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
1215/12Hồ sơ khai thuế khoán năm 2022Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
20/12Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020 Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2021

Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Trên đây là Lịch nộp báo cáo thuế năm 2021, với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay đổi như tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 03 quý đầu năm, ngân hàng cung cấp một số thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.

Theo LuatVietnam