Xã hội, cộng đồng

Xã hội, cộng đồng

Từ 2021, người lao động được nhận lương kèm bảng kê chi tiết

Ngày 20/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 gồm rất nhiều quy định mới ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao [...]

Từ 2021, người lao động được nhận lương kèm bảng kê chi tiết2020-01-06T16:00:37+07:00

Chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nghỉ việc hưởng BHXH không hợp lệ

BHXH Việt Nam ban hành công văn 4733/BHXH-CSXH chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất [...]

Chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nghỉ việc hưởng BHXH không hợp lệ2019-12-30T11:14:39+07:00
Xem thêm