Xã hội, cộng đồng

Xã hội, cộng đồng

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, có một số thay đổi về hợp đồng lao động. Theo đó, [...]

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 20212019-11-28T17:06:42+07:00

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có [...]

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết2019-11-21T11:49:03+07:00
Xem thêm