Xã hội, cộng đồng

Xã hội, cộng đồng

Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh

Nội dung thẻ bHYT mất vẫn có thể được thanh toán này được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh [...]

Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh2019-07-30T11:21:10+07:00

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc [...]

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?2019-07-15T15:31:51+07:00
Xem thêm