Xã hội, cộng đồng

Xã hội, cộng đồng

Mức lương doanh nghiệp trả cao hơn khoảng 8% -12% so với mức lương tối thiểu vùng

 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, điều tra 2.000 doanh nghiệp trong năm 2019, mức lương bình quân thấp nhất doanh nghiệp thực trả cao hơn khoảng [...]

Mức lương doanh nghiệp trả cao hơn khoảng 8% -12% so với mức lương tối thiểu vùng2019-10-14T11:21:24+07:00
Xem thêm