Tổng hợp các bảng lương theo vị trí việc làm 2024

Theo thông tin mới nhất, dự kiến từ 01/7/2024 sẽ cải cách tiền lương nếu không có gì thay đổi. Vậy cải cách tiền lương quân đội 2024 sẽ như thế nào? Quân nhân được xây dựng các bảng lương ra sao?

Dự kiến cải cách tiền lương từ 01/7/2024, có đúng không?

Theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 19/9/2023 vừa qua, sẽ sớm thực hiện cải cách tiền lương căn bản trong năm 2024. Theo đó, nếu không có gì thay đổi thì sẽ cải cách tiền lương ngay từ 01/7/2024 – Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh.

Do đó, thông tin dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương là đúng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự kiến. Do đó, nếu có gì thay đổi thì có thể thời điểm này sẽ không phải là thời điểm “chốt” cải cách tiền lương.

Trong thời gian tới, LuatVietnam sẽ cập nhật tiếp tục tình hình các chính sách cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

3 bảng lương mới khi cải cách tiền lương quân đội 2024

Nếu không có gì thay đổi, từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương. Theo đó, nhiều đối tượng sẽ ảnh hưởng tiền lương, trong đó có các đối tượng làm việc thuộc quân đội nhân dân.

Như vậy, sau khi cải cách tiền lương quân đội 2024, việc hưởng lương của quân đội sẽ có thay đổi lớn như sau:

Không còn tính lương theo mức lương cơ sở

Đây là thay đổi quan trọng và đáng chú ý nhất trong việc tính lương của quân đội.

Trước đây, lương quân đội được tính theo công thức: Lương quân đội = hệ số x mức lương cơ sở. Trong đó:

  • Hệ số được quy định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được phân theo đối tượng gồm quân nhân chuyên nghiệp cao cấp, trung cấp và sơ cấp; hệ số lương theo cấp bậc quân hàm.
  • Mức lương cơ sở: Đây là một con số cố định, được áp dụng trong năm tương ứng. Ví dụ từ 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng còn từ 01/7/2019 đến hết 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng.

Thì từ ngày 01/7/2024 trở đi – thời điểm cải cách tiền lương, lương quân đội được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan với tiền lương trên thị trường lao động và có cơ cấu tiền lương gồm:

Lương quân đội = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương).

Đặc biệt, sẽ thêm tiền thưởng chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Như vậy, thay vì phụ thuộc vào mức lương cơ sở tăng mỗi năm và hệ số cố định sẽ cho mức lương cào bằng giữa các đối tượng thì khi cải cách tiền lương thì sẽ xây dựng bảng lương theo khả năng, vị trí việc làm.

Sẽ có bảng lương mới

Song song với việc bãi bỏ hệ số lương và mức lương cơ sở, quân đội sẽ được xây dựng tương ứng các bảng lương mới gồm:

  • Một bảng lương sĩ quan quân đội căn cứ theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm.
  • Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
  • Một bảng lương công nhân quốc phòng

Trong đó phải giữ tương quan tiền lương giữa lực lượng vũ trang (gồm quân đội) với công chức hành chính hiện nay.

Nhiều quy định về phụ cấp cũng thay đổi

Bên cạnh lương, cải cách tiền lương quân đội 2024 cũng thay đổi và điều chỉnh về phụ cấp của đối tượng này.

Cụ thể, không giống với cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên, quân đội vẫn được hưởng loại phụ cấp này. Đồng thời, các khoản phụ cấp đối tượng này được hưởng gồm:

Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; phụ cấp lưu động và phụ cấp đặc thù cho quân đội.

Đồng thời, nếu được hưởng phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội… sẽ bị bãi bỏ.

Theo luatvietnam online