Trung tâm dịch vụ khai thác tất cả các dịch vụ trên truyền hình đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chuyên hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình, các gameshow truyền hình.

Trung tâm cũng thực hiện các công việc liên quan tới cung cấp dịch vụ quảng cáo xoay quanh các chương trình truyền hình.

Sử dụng phần mềm để theo dõi toàn bộ nhân sự của trung tâm, các chế độ nhân sự, lương thưởng.

HTV_logo