5 lợi ích của phần mềm nhân sự cần phải có khi triển khai vào Doanh nghiệp

Chuẩn hóa mạnh mẽ quy trình

 • Logic – chặt chẽ => Thông tin chính xác, quy trình rõ ràng
 • Thông tin đầy đủ => Yêu cầu dữ liệu chỉnh chu
 • Kết nối các khâu => Công việc kế thừa và chặt chẽ
 • Dữ liệu kế thừa => Giảm công sức, chính xác hơn khi có nhiều dữ liệu hơn
Lợi Ích Cốt Lõi Phần Mềm Nhân Sự

Hình 1: Lợi Ích Của Phần Mềm Nhân Sự

16

Hình 2: Lợi ích của phần mềm nhân sự

Công việc được tự động xử lý

 • Từ khâu bắt đầu => Thúc đẩy, kết nối các khâu sau phải giải quyết công việc
 • Là công cụ, môi trường thúc đẩy hành động và hoàn thiện
 • Vai trò tiếp nối vai trò, nên hoàn thành công việc nhanh hơn
 • Kết nối con người + quy trình + máy móc tạo ra kết quả đầy đủ, chính xác và nhanh hơn

Hỗ trợ quản trị thông minh

 • Hỗ trợ nhắc việc thông minh, cảnh báo, thông báo đầy đủ
 • Dữ liệu toàn diện, phân tích dễ dàng
 • Tự động chuyển công việc tới cá nhân trong quy trình giải quyết công việc
 • Phân công rõ ràng, thực hiện và giám sát chính xác
17

Hình 3: Hình minh họa lợi ích của phần mềm nhân sự

13

Hình 4: Lợi ích của phần mềm nhân sự

Tạo môi trường Nhân lực hiện đại

 • Môi trường làm việc logic, rõ ràng theo từng vai trò => Thúc đẩy hợp tác
 • Giao diện và ứng dụng hiện đại => Thúc đẩy tham gia công việc
 • Tạo luồng thông tin liên tục => Công việc rõ, nhanh, tăng thêm hiệu quả
 • Vai trò, quy trình, thiết bị được kết nối => Nhiều dữ liệu được ghi nhận, thúc đẩy phân tích

Thúc đẩy cải tiến và phát triển

 • Mang lại một hệ sinh thái Nhân sự toàn diện
 • Giúp cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác
 • Thúc đẩy cải tiến các quy trình đã lỗi thời
 • Tạo ra các quy tắc công việc không giấy tờ, giao tiếp tức thời, liên tục
 • Tăng tốc cho bộ máy Nhân lực, hỗ trợ vận hành và phát triển Doanh nghiệp
19

Hình 5: Lợi ích của phần mềm nhân sự CoreHRM