Công Ty TNHH Nidec Sankyo Hà Nội

Nidec Sankyo Hà Nội là một thành viên của Nidec Sankyo Nhật bản, có hai nhà máy, một đặt tại Hồ Chí Minh, một đặt tại Hà Nội. Chuyên sản xuất các trang thiết bị máy cho xe, công nghiệp Robot, các ngành công nghiệp khác.