Công ty Cổ phần Đầu tư SX-TM Kim Phong

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Đá Thạch Anh cao cấp và gạch men các loại.

Hình thức kinh doanh: Sản xuất, thương mại

Website : http://www.kimphongceramic.com

Thông tin khác: Ứng dụng phần mềm kế toán của Sài Gòn Tâm Điểm cung cấp để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh hàng ngày của công ty, kết xuất ra các báo cáo quản trị hỗ trợ cho việc quản lý và ra quyết định.

   kimphong
phần mềm nhân sự phần mềm kế toán phần mềm quản trị kế toán phần mềm tính lương phần mềm chấm công