Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công

Tập đoàn Thành Thành Công là một trong những tập đoàn mạnh nhất của Việt Nam, có hơn 20 đơn vị thành viên.

Hoạt động nhiều lĩnh vực như Mía đường – Năng lượng – Du lịch, cùng các lĩnh vực khác như đầu tư, bất động sản, kho vận, nông sản, bao bì,…

Sài Gòn Tâm Điểm luôn là đơn vị đồng hành bảo trì hệ thống phần mềm kế toán cho TTC trong suốt thời gian dài và hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều giải pháp nâng cao cho hệ thống giúp TTC quản lý một cách chặt chẽ và nhanh chóng nhất!

TTC