Công Ty Hyundai Engineering Co., Ltd Hàn Quốc – Thầu Chính Gói Thầu G – Dự Án Hóa Dầu Long Sơn hay Hyundai Engineering (HEC) hoặc Hyundai Engineering Co. là một công ty được thành lập vào năm 1974, hoạt động kỹ thuật bao gồm toàn bộ vòng đời dự án, bao gồm nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ bản và chi tiết, mua sắm, vận hành và vận hành, và bảo trì.

Đánh giá, nghiệm thu Dự án Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự của công ty Hyundai Engineering

>>> Xem thêm: Đánh giá, nghiệm thu Dự án Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự của công ty Hyundai Engineering