“Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng của SaigonPoint rất tốt. Khi chúng tôi thông báo sự cố sẽ được SaigonPoint khắc phục rất nhanh và vui vẻ khi tiếp nhận yêu cầu. SaigonPoint luôn hỗ trợ nhiệt tình.

Tôi nghĩ phần mềm có điểm vượt trội là người dùng có thể tự định nghĩa tất cả các chức năng ứng dụng của phần mềm.

Trong thực tiễn ứng dụng phần mềm chúng tôi nhận thấy có nhiều lợi ích: Quản lý, tra cứu dữ liệu nhân sự, các báo cáo chuyên nghiệp, tập trung, chính xác, giảm tải áp lực hoàn thành công việc.”

Công ty Laurelton Diamon Vietnam LLC