Là công ty chuyên về logistic
Sunrise đang sử dụng phần mềm quản lý nhân sự để quản lý các nghiệp vụ:
Hồ sơ nhân viên và các mối quan hệ của nhân viên
Tính lương và tính chế độ nhân sự
Chấm công và quản lý các thông tin ca làm việc.
Đồng thời Sunrise cũng tin tưởng và đồng hành cùng Sài Gòn Tâm Điểm sử dụng phần mềm kế toán, phiên bản Professional để quản lý công tác của phòng tài chính kế toán của doanh nghiệp.

JV-SUNRISE