Công ty TNHH Mensa Industries đi vào hoạt động năm 2018, với 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện có hơn 3.500 công nhân viên, lao động hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu…trụ sở tại địa chỉ Số 1, đường số 2A, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

Sử dụng phần mềm nhân sự CoreHRM cho quản lý nhân sự, chấm công, tính lương và quản lý lịch làm việc, tăng ca cho toàn công ty.

>>> Xem thêm: Nghiệm thu dự án phần mềm quản lý nhân sự tại công ty Mensa Quảng Ngãi

Nghiệm thu dự án phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM tại Công ty Mensa Quảng Ngãi