TNXP là đơn vị có nhiều thành viên hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • Văn phòng công ty
  • Sàn Giao dịch bất động sản
  • Trung tâm căn hộ Cinco
  • Xí nghiệp dịch vụ công cộng
  • Xí nghiệp phà Bình Khánh

TNXP đã sử dụng phần mềm kế toán được Sài Gòn Tâm Điểm bảo trì hơn 4 năm nay, hệ thống tự động chuyển số liệu các đơn vị thành viên về Văn phòng công ty để thực hiện báo cáo hợp nhất toàn công ty.

TNXP

Rate this post