PERUBCO là công ty Nhật Bản cung cấp các sản phẩm cao su kỹ thuật cao của Việt Nam cho các ngành công nghiệp và dân dụng như: ô tô, xe máy, thực phẩm, cấp thoát nước, truyền tải điện, vận tải đường bộ, khai thác quặng mỏ… cho thị trường quốc tế và nội địa.Sài Gòn Tâm Điểm đã triển khai thành công dự án phần mềm kế toán Accounting Professional cho đơn vị.

Perrubco