Công ty TNHH URC Central

Là công ty thuộc tập đoàn URC (Universal Robina Corporation), Công ty TNHH URC Central là công ty đại diện của URC tại miền trung, có nhà máy đặt tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.