“Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng của SaigonPoint rất tốt, Anh em chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng cho Công ty Vietranstimex rất hợp tác, tận tình xử lý sự cố, hòa nhã và thân thiện.

Phần mềm giúp công ty Cổ Phần Vận tải Đa Phương thức rất nhiều, nhất là việc quản lý hồ sơ nhân sự tương đối là toàn diện cập nhật thông tin nhân sự một cách đầy đủ và thường xuyên giúp ích cho việc quản lý giảm bớt thời gian và nhân lực. Điều đặc biệt đây là một phần mềm mở, giúp đơn vị có thể tự định nghĩa khi muốn thay đổi sao cho phù hợp với chính sách của công ty.”

Công ty cổ phần vận tải đa phương thức - Vietranstimex