Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị trên địa bàn các quận việc điều chỉnh mức lương cơ sở  làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/05/2016 là 1.210.000 đồng; (theo công văn đính kèm)

Link tải công văn: 1388-tb-qlt-tbdieuchinhmucluongcoso0001