Trao học bổng Sinh viên hiếu học cho sinh viên Khoa CNTT Trường Đại Học Tài Chính Marketing

Trong trung tuần tháng 7/2018 Sài Gòn Tâm Điểm đã phối hợp với Khoa CNTT của Trường Đại Học Tài Chính Marketing trao các xuất học bổng cho các bạn sinh viên có điểm cao trong năm 2018.

Là chương trình hợp tác cùng trường ĐH Marketing trong hơn 05 năm qua, các xuất học bổng vẫn được trao hàng năm nhằm khuyến khích và động viên các bạn sinh viên hoàn thành tốt hơn chương trình học.

Ngoài chương trình học bổ dành cho các bạn sinh viên, Sài Gòn Tâm Điểm cũng hợp tác tài trợ giải pháp phầm mềm vào giảng dạy tại khoa, giúp các bạn sinh viên được thực hành, tìm hiểu với sản phẩm phần mềm thực tế đang áp cụng ở hàng trăm doanh nghiệp.

Chúc cho các thế hệ sinh viên tốt nghiệp ngày một thành công và đóng góp hữu ích nhiều hơn cho cộng đồng và là những người thành công.