Ngày 01/07/2020, cùng với việc tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng còn rất nhiều loại trợ cấp, phụ cấp khác cùng tăng theo. Vậy, trợ cấp thất nghiệp năm 2020 cho người lao động có thay đổi hay không?

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Theo quy định tại Điều 50 – Luật Việc làm năm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng TCTN sẽ được hưởng với mức trợ cấp dựa vào cách tính bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng = Mức bình quân lương tháng đóng BHTN của  x 60%

                                      06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó:

Thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

 • Cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp
 • Đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng

Đặc biệt, Điều 50 cũng quy định:

 • Mức hưởng TCTN tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Như vậy, mức TCTN tối đa sẽ tăng mạnh vào năm 2020. Cụ thể:

1. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 • Mức hưởng tối đa: không quá 05 lần mức lương cơ sở
 • Từ 01/01/2020, người thất nghiệp được nhận: 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng
 • Từ 01/07/2020, số tiền lên tới: 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng

2. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

 • Mức hưởng tối đa: không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng

Dù chưa có thông tin chính thức nhưng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hộ, mức lương tối thiểu năm 2020 đang trình Chính phủ tăng 5,5% so với luật bảo hiểm thất nghiệp 2019.

Vì vậy, mức TCTN tối đa năm 2020 của người lao động sẽ nhận:

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2020

Tiền lương đóng BHTN cũng tăng tương ứng

Song song với mức hưởng tối đa, mức lương tối đa đóng BHTN cũng có sự khác nhau. Điều 58 Luật Việt làm 2003 đã nêu rõ như sau:

1. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Trường hợp tiền lương đóng BHTN > 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHTN = 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Trong năm 2020, những lao động này sẽ đóng:

 • Từ 01/01/2020: tối đa 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 29,8 triệu đồng/tháng
 • Từ 01/07/2020: tối đa 20 x 1,6 triệu đồng/tháng = 32 triệu đồng/tháng

2. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Trường hợp tiền lương đóng BHTN > 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng BHTN = 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì người lao động (NLĐ) được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Thủ tục làm BHTN như sau: Về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020 gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng BHTN (theo mẫu của Bộ LĐ-TB&XH quy định).
 • Một trong các quyết định sau: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Sổ BHXH, CMND, hai tấm ảnh 3×4 (mở thẻ ATM).

Về thủ tục làm BHTN, NLĐ khi đã làm xong hồ sơ hưởng TCTN thì NLĐ tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm

Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc thì NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ cho trung tâm giới thiệu việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Bước 2: Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, NLĐ chưa tìm được việc làm thì đến trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả TCTN kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

Trường hợp NLĐ không được hưởng TCTN thì trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Trong vòng năm ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả TCTN, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho trung tâm giới thiệu việc làm kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hằng tháng cơ quan BHXH thực hiện chi trả TCTN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của trung tâm giới thiệu việc làm.

Bước 4: Thông báo tìm việc hằng tháng của NLĐ

Hằng tháng NLĐ phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo quyết định TCTN).

Xem thêm:

>>> Cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2019

>>> Địa điểm đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp