Được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động mới trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến 30-6-2022…

Đỗ Thanh Hợp (quận 12, TP HCM) hỏi: “Năm 2021, tôi nghỉ việc về quê và mới trở lại TP HCM làm việc cuối tháng 4-2022. Theo yêu cầu của công ty, tôi phải thử việc 2 tháng rồi mới được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) và tham gia BHXH. Vậy nếu thời điểm công ty lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) mà tôi mới chỉ được ký HĐLĐ nhưng chưa tham gia BHXH thì có được hỗ trợ ?”.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, NLĐ mới trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến 30-6-2022; có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2022 đến 30-6-2022 (trừ HĐLĐ giao kết tiếp nối của HĐLĐ đã giao kết và thực hiện trước đó); đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết HĐLĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Như vậy, nếu ông mới giao kết HĐLĐ, chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH nhưng có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà thì vẫn được xét hưởng hỗ trợ.