Hệ thống dịch vụ thuế điện tử ETax là tiền đề cho hệ thống thuế điện tử – một cửa – tập trung cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước trong thời gian tới.

Là hệ thống thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng của các hệ thống này. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận với hệ thống dịch vụ thuế điện tử được dễ dàng, thuận tiện, phân hệ khai thuế, nộp thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang web nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn mà người nộp thuế sử dụng trước đây. Các phân hệ khác cũng được bố trí trực quan và khoa học để người nộp thuế có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.

Đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với cơ quan thuế trên các hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử (đã có tài khoản giao dịch), mọi thông tin về tài khoản giao dịch và hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hệ thống dịch vụ thuế điện tử để doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các dịch vụ của cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại. Với hệ thống dịch vụ thuế điện tử, doanh nghiệp có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử bao gồm 10 chức năng sau: Đăng ký thuế, Đăng ký sử dụng dịch vụ, Quản lý tài khoản, Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu thông tin, Quản lý doanh nghiệp, Hỏi đáp, Phân hệ dành cho cá nhân. (Chi tiết chức năng và hướng dẫn sử dụng tại: http://thuedientu.gdt.gov.vn/).

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử Etax có tính năng nổi bật như sau:

– Đăng nhập vào một hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống.

– Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài một tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên… giúp việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách bảo đảm, linh hoạt.

– Chức năng tra cứu giúp doanh nghiệp có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp.

– Chức năng hỏi đáp cho phép người nộp thuế gửi câu hỏi đến cơ quan thuế quản lý, tra cứu câu trả lời của cơ quan thuế.

– Đăng ký thuế cho phép người nộp thuế kê khai và nộp các hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế.

Kể từ ngày 25-11-2019, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (ETax) thay thế cho hệ thống iHTKK và hệ thống nộp thuế điện tử.

ETax có những chức năng gì?

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ

 • Cho phép NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế, là tài khoản đăng nhập eTax.
 • Lưu ý: đối với NNT đã sử dụng các dịch vụ iHTKK, NTĐT, hệ thống chuyển đổi tự động sang eTax để NNT không phải đăng ký lại.

2.Quản lý tài khoản

 • Đăng ký thay đổi thông tin dịch vụ đang sử dụng: thay đổi tài khoản ngân hàng, chữ ký số, thông tin liên lạc….
 • Đăng ký thêm/bớt dịch vụ điện tử: khai, nộp, hoàn thuế…

3.Khai thuế

 • Tương tự iHTKK: đăng ký tờ khai, kê khai trực tuyến hoặc tải từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, ký, gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, tiếp nhận, tra cứu thông báo bước 1, bước 2.

4.Hoàn thuế

 • Tương tự iHTKK: lập và gửi đề nghị hoàn, tiếp nhận các thông báo từ cơ quan thuế.

5.Nộp thuế

 • Tương tự NTĐT: lập giấy nộp tiền, ký, gửi đến Ngân hàng, Kho bạc, Cơ quan thuế.
 • Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT) cho phép doanh nghiệp có thể phân quyền cho tài khoản trình ký và ký giấy nộp tiền tách rời nhau. Ví dụ: phân quyền chức năng trình ký cho kế toán, chức năng ký cho Giám đốc.

6.Tra cứu thông tin

Cho phép NNT tra cứu các thông tin:

 •   Nghĩa vụ kê khai: danh sách tờ khai phải nộp
 •  Số thuế còn phải nộp, Số nộp thừa.
 •  Nghĩa vụ thuế: Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ, Số thuế phát sinh theo các quyết định từ Cơ quan Thuế
 •  Tra cứu các thông báo thuế

7.Quản lý doanh nghiệp

Cho phép doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con (Sub-account) sử dụng các chức năng hay trên hệ thống tùy theo nhu cầu quản lý:

Doanh nghiệp có tài khoản giao dịch với cơ quan thuế là MST-QL. Đây cũng là tài khoản quản trị (admin của doanh nghiệp). Doanh nghiệp có thể tạo ra tài khoản con cho:

 • Cán bộ A quản lý việc khai thuế: MST-S1
 • Cán bộ B quản lý việc nộp thuế: MST-S2
 • Mỗi tài khoản có mật khẩu khác nhau do cán bộ A, B tự đặt. Tài khoản admin cũng có thể xóa các tài khoản đã tạo ra.

8.Phân hệ dành cho cá nhân

Kê khai tờ khai thuê tài sản (01-TTS): Cho phép NNT là đối tượng cá nhân (cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) :

 •  Đăng ký tài khoản để kê khai và nộp tờ khai TTS, dùng mã xác thực qua mã OTP gửi đến điện thoại.
 •  Kê khai trực tuyến tờ khai TTS.

QTT TNCN: cho phép đối tượng là Cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai và nộp các tờ khai QTT TNCN.

(Nguồn. Theo cục thuế Bình Dương và Hải Dương )