Phần mềm Sài Gòn Tâm Điểm giúp việc quản lý tiền lương của đơn vị chúng tôi được thực hiện nhanh chóng, giảm sai sót cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí. Về dịch vụ bảo hành bảo trì, khi có nhu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chỉ dẫn nhiệt tình chu đáo và luôn luôn kịp thời.”

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa