Bạn đọc có email dinhphuxx@x hỏi: Nếu vợ tôi sinh con vào những ngày nghỉ Tết thì tôi có được hưởng chế độ thai sản vào những ngày đó hay được nghỉ bù vào ngày khác?

Lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản trùng ngày Tết tính sao?

Giải đáp thắc mắc:

Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc theo chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, bạn được quyền nghỉ  từ 5 đến 14 ngày tùy thuộc số con sinh ra và tình trạng sinh con của vợ bạn. Thời gian này không tính ngày nghỉ lễ, Tết, do đó sau khi nghỉ lễ, Tết thì bạn có quyền nghỉ hưởng chế độ thai sản.

(Nguồn. Báo lao động)