Mẫu Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp ban hành kèm Nghị định 88/2020 của Chính phủ, dành cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc bị bệnh nghề nghiệp.

Mẫu Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp mới nhất hiện nay

Tải tập tin Word tại đây