Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, điều tra 2.000 doanh nghiệp trong năm 2019, mức lương bình quân thấp nhất doanh nghiệp thực trả cao hơn khoảng 8% -12% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng dự thảo Nghị định về tiền lương tối thiểu (LTT) năm 2020. Theo đó, điều chỉnh huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), TP Bến Tre, huyện Châu Thành (Bến Tre) từ vùng III lên vùng II; Huyện Đông Sơn, Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam (Bến Tre) điều chỉnh từ vùng IV lên vùng II.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, việc điều chỉnh nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lận cận. Lý do là các địa bàn trên có thị trường lao động phát triển hơn, hình thành các cụm, KCN, điều kiện cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức LTT vùng cao hơn.

Hiện nay có 80 địa bàn áp dụng mức LTT vùng I (chiếm 11,22%), có 87 địa bàn áp dụng mức LTT vùng II (chiếm 12,2%), 168 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (chiếm 23,56%) và 378 địa bàn áp dụng mức LTT vùng IV (chiếm 53,02%). Vì vậy, theo Bộ LĐ-TB-XH, việc điều chỉnh một số địa bàn áp dụng năm 2020 (vùng I giữ nguyên, vùng II tăng 3 địa bàn, vùng II tăng 5 địa bàn, vùng IV giảm 8 địa bàn) có tác động không lớn trên tổng thể. Trước đó, hồi tháng 7-2019, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp chốt mức đề xuất tăng LTT vùng năm 2020 là 5,5% để trình Chính phủ xem xét.

Báo cáo đánh giá tác động việc tăng LTT vùng năm 2020, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, điều tra 2.000 doanh nghiệp (DN), trong năm 2019, mức lương bình quân thấp nhất DN thực trả cao hơn khoảng 8% -12% so với mức LTT vùng do Chính phủ quy định. Như vậy, thực tế DN đang trả cao hơn mức LTT vùng do Chính phủ quy định năm 2019 và mức dự kiến điều chỉnh năm 2020, nên việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo dự kiến nêu trên chủ yếu tác động đến chi phí đóng BHXH của các DN, không tác động lớn và phù hợp với quy định pháp luật cũng như thực tiễn hiện nay.

(Nguồn. Báo người lao động)