Năm 2021, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ 19 ngày nghỉ lễ, tết

Theo Bộ luật Lao động 2019, Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 và Thông báo 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 thì dịp lễ, Tết 2021, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 19 ngày.

Theo đó, nội dung lịch nghỉ 2021 cụ thể sẽ được thực hiện như sau:

  • Dịp Tết Dương lịch 2021: nghỉ 03 ngày (từ thứ 6 ngày 01/01/2021 đến hết chủ nhật ngày 03/01/2021).
  • Dịp Tết Âm lịch 2021: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 07 ngày (từ thứ tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ ba ngày 16/02/2021). Do ngày mùng 2 và mùng 3 tết Âm lịch (ngày 13 và 14/02/2021 Dương lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 tết Âm lịch (ngày 15 và 16/02/2021 Dương lịch).
  • Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 07 ngày dịp Tết Âm lịch.
  • Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): nghỉ 01 ngày (thứ 4 ngày 21/4/2021).
  • Dịp lễ 30/4 và 01/5: nghỉ 04 ngày (từ thứ 6 ngày 30/4/2021 đến hết thứ hai ngày 03/5/2021). Do ngày 01/5 trùng với thứ bảy là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào thứ hai ngày 03/5/2021.
  • Dịp lễ Quốc khánh 02/9: nghỉ 04 ngày (từ thứ Năm ngày 02/9/2021 đến Chủ nhật ngày 05/9/2021). Trong đó, ngày 2 và ngày 3/9 theo luật định, ngày 4, 5/9 là ngày nghỉ hàng tuần.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp nhưng theo đúng quyền lợi của người lao động.