Phần mềm quản lý kế toán đầy đủ các chức năng quản lý của phòng kế toán, đồng thời cũng đáp ứng các yêu cầu nỗi bật như sau:
–    Chức năng tính giá thành linh hoạt, giúp công ty giải quyết bài toán về gía cả sản phẩm một cách chính xác
–    Quản lý chi phí, doanh thu cho từng khu vực chặt chẽ, số liệu tức thời và luôn luôn sẵn sàng.
Sơn Phúc là công ty Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực tự sản xuất và phân phối sơn công trình cao cấp mang thương hiệu KENNY PAINT, với rất nhiều loại sơn như: Sơn trang trí, sơn lót chông kiềm, sơn dầu, sơn chống thấm,… vì vậy Sơn Phúc cũng yêu cầu rất đầy đủ và chi tiết đối với phần mềm kế toán nhằm quản lý được các yêu cầu sản xuất và bán hàng rất chặt chẽ. Với việc triển khai thành công chức năng tính giá thành linh hoạt từ phần mềm quản lý kế toán S-Accounting, đã một lần nữa chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý phức tạp, khả năng triển khai và uy tín của đội ngũ thực hiện phần mềm kế toán của Sài Gòn Tâm Điểm.

Son_Phuc

Phần mềm quản lý kế toán đầy đủ các chức năng quản lý của phòng kế toán, đồng thời cũng đáp ứng các yêu cầu nỗi bật như sau:
–    Chức năng tính giá thành linh hoạt, giúp công ty giải quyết bài toán về gía cả sản phẩm một cách chính xác
–    Quản lý chi phí, doanh thu cho từng khu vực chặt chẽ, số liệu tức thời và luôn luôn sẵn sàng.
Sơn Phúc là công ty Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực tự sản xuất và phân phối sơn công trình cao cấp mang thương hiệu KENNY PAINT, với rất nhiều loại sơn như: Sơn trang trí, sơn lót chông kiềm, sơn dầu, sơn chống thấm,… vì vậy Sơn Phúc cũng yêu cầu rất đầy đủ và chi tiết đối với phần mềm kế toán nhằm quản lý được các yêu cầu sản xuất và bán hàng rất chặt chẽ. Với việc triển khai thành công chức năng tính giá thành linh hoạt từ phần mềm quản lý kế toán S-Accounting, đã một lần nữa chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý phức tạp, khả năng triển khai và uy tín của đội ngũ thực hiện phần mềm kế toán của Sài Gòn Tâm Điểm.

Son_Phuc