Nghiệm thu và chính thức Go-live phần mềm nhân sự CoreHRM dự án EAGLE Vina

Sau khi Sài Gòn Tâm Điểm cùng EAGLE Vina triển khai và nghiệm thu dự án máy chấm công khuôn mặt, đo thân nhiệt, chúng tôi tiếp tục được lựa chọn để triển khai phần mềm nhân sự CoreHRM vào ứng dụng tự động hóa công tác Nhân sự, chấm công, tính lương và các chính sách nhân sự của Eagle Vina.

Là giải pháp quản lý nhân sự có tính phù hợp rất cao cho quản lý, tự động công tác nhân sự trong các nhà máy sản xuất, CoreHRM lại một lần nữa triển khai thành công, giúp quản lý tối ưu từ khâu nhân viên vào làm việc, tới lúc nhân viên thôi việc.

Với mô hình phần mềm nhân sự linh hoạt, quy định quản lý được thiết lập dễ dàng, có nhiều tính năng mạnh mẽ cho quản lý nhân sự nhà máy, CoreHRM tiếp tục áp dụng mô hình Setup and Go để cấu hình và thực hiện nghiệp vụ của Eagle Vina.

Eagle Vina là công ty có nhà máy sản xuất bóng đánh golf các loại, là nhà máy sản xuất có dây truyền đầu tư hiện đại, yêu cầu quản lý hiện đại và khoa học

nghiệm thu phần mềm

Nghiệm thu phần mềm CoreHRM

Phần mềm CoreHRM đã triển khai thành công và đáp ứng tốt nghiệp vụ và quy định của khách hàng, giúp tự động hóa nhiều khâu trong công tác chấm công, tính lương, với các tiện ích như nhắc nhở, cảnh báo công việc cần giải quyết, tự động xử lý những nghiệp vụ chuẩn, tự động nhận dạng lịch, phân tích dữ liệu bất thường, từ đó hỗ trợ người dùng để hoàn thành công việc nhanh nhất, khi có nhiều nhiều dữ liệu để kiểm soát thực thi liên tục và khép kín, thì kết quả công việc đã được hoàn thành nhanh hơn, chính xác hơn.

Chúng tôi rất vui đươc chia sẽ thành công của dự án và gửi lời cảm ơn chân thành tới đại diện Phòng nhân sự, Ban Giám đốc, khối hỗ trợ kỹ thuật của Eagle Vina đã cùng chúng tôi hoàn thành dự án này tốt đẹp.