Nghiệm thu phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM dự án PARIS – Fico-YTL

Nghiệm thu phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM trong sự vui mừng, niềm tin tốt đẹp vào những ngày “bình thường mới” hậu dịch Covid-19, Fico-YTL và Sài Gòn Tâm Điểm đã tổ chức họp tổng kết và nghiệm thu dự án Phần mềm quản lý nhân sự mang tên PARIS.

2020 07 27 10 03 37

Hình 01: Mục tiêu tổng thể dự án PARIS – CoreHRM

Với yêu cầu quản lý cao cấp, kiến trúc phần mềm hiện đại, đa lớp ứng dụng, với nhiều Roles cùng tham gia sử dụng. Fico-YTL bắt đầu dự án bằng việc tìm hiểu giải pháp có nền tảng chuyên nghiệp, phù hợp từ thiết kế gốc và đáp ứng được nghiệp vụ và mô hình quản lý hiện đại, cao cấp mà HR Team đặt ra. Và Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương CoreHRM của Sài Gòn Tâm Điểm đã vượt qua tất cả các nhà cung cấp khác để được đưa vào triển khai.

Với hàng loạt các công năng mạnh mẽ và linh hoạt được xây dựng sẵn sàng, có thiết kế hiện tại và hướng về ứng dụng tương lai, đội ngũ triển khai của CoreHRM đã hiện thực tất cả các yêu cầu của dự án thành các ứng dụng thực tế, cung cấp chính xác tới người dùng từng chức năng, đáp ứng chính xác nghiệp vụ.

Fico YTL

Hình 02: Văn phòng và các chi nhánh của Fico YTL tại Việt Nam

Không cần chỉnh sửa ra ngoài thiết kế của phần mềm hrm chuẩn, CoreHRM đã mang tới các chức năng tiêu chuẩn của mình và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý cao cấp của khách hàng như:

Nghiệp vụ chuẩn của phần mềm nhân sự CoreHRM

1. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY: Quy định ngày phép, quy định chấm công, quy định tính lương, quy định tăng ca, nghỉ bù, các quy định khác về duyệt thông tin.
2. QUẢN LÝ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: Quản lý cơ cấu tổ chức theo cấu trúc cây, biểu đồ hiện đại và đặc biệt tự động
3. QUẢN LÝ TỔ CHỨC NHÂN SỰ theo dõi thông tin nhân viên, địa điểm làm việc
4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
5. QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ
6. QUẢN LÝ CHẤM CÔNG: tính công cho văn phòng, tính công nhà máy và nhóm cán bộ quản lý
7. QUẢN LÝ PHÉP NĂM bao gồm các quy chế hưởng phép bình thường, nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại
8. QUẢN LÝ NGHỈ BÙ
9. QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG: HAY GRADE theo chức vụ, cung cấp quy định và nhắc nhở khi nhập mức lương theo từng nhóm và level của chức vụ
10. TÍNH THUẾ TNCN: Khai báo, tính và tính quyết toán.
11. BHXH: Quản ý Bảo hiểm xã hội (BHXH): Quản lý các nhóm nhân viên làm việc ở nhiều khu vực khác nhau, nhiều mức lương tối thiểu vùng được quản lý chính xác và khoa học.

2020 07 24 9 23 02

Hình 03: Chức năng tiêu chuẩn phần mềm quản lý nhân sự CoreHRM

12. CỔNG THÔNG TIN NHÂN VIÊN (PORTAL): Hỗ trợ tối đa kết nối, đăng ký, phê duyệt giữa Nhân viên, Cán bộ quản lý, Phòng nhân sự và Quản lý cấp cao
13. PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI THÔNG TIN CỔNG AN NINH: Cung cấp thông tin để cổng tự động nhận dạng nhân viên đạt tiêu chuẩn được vào cổng, cảnh báo nhân viên bất hợp lệ tới bộ phận bảo vệ cổng
14. BÁO CÁO PHÂN TÍCH, THÔNG KÊ NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, TIỀN LƯƠNG
15. CẢNH BÁO, NHẮC NHỞ, CHỦ ĐỘNG THÔNG BÁO: Hệ thống thông báo, cảnh báo, tự động nhắc nhở, tự động gửi thông tin, hỗ trợ cán bộ IT, Nhân sự, Giám đốc và Trưởng các bộ phận nắm bắt thông tin liên tục và kịp thời.

2020 07 27 10 04 44

Hình 04: Một phần quy trình, vai trò người sử dụng trong dự án đã đạt được mục tiêu

Dự án triển khai thành công, đánh dấu khả năng tuyệt vời của phần mềm nhân sự CoreHRM khi ứng dụng vào mô hình quản lý doanh nghiệp lớn, có nghiệp vụ phức tạp ở mức cao, và mô hình ứng dụng nhiều địa điểm, nhiều lớp người dùng với các vai trò phong phú và riêng biệt.

Là phần mềm chạy Online với ứng dụng Web hiện đại, thiết kế thông minh, cơ sở chuyên sâu và khoa học quản trị Nhân sự được áp dụng chính xác, nhưng vẫn đầy đủ các thiết lập linh hoạt, đúng thực tế. Chúng tôi tin tưởng phần mềm sẽ trở thành công cụ hỗ trợ toàn diện về HR-PAYROLL của FICO-YTL hiện tại và tương lai.

Với niềm tự hào được là đơn vị tư vấn, hiện thực, và chuyển giao thành công phần mềm quản lý nhân sự tới Khách hàng FICO-YTL, chúng tôi cũng cảm ơn tới đối tác của chúng tôi là FICO-YTL đã tin tưởng, đồng hành và cùng nhau hoàn thành dự án tốt đẹp.

Giới thiệu về Khách hàng Fico-YTL

2020 07 27 11 01 46

2020 07 27 11 04 55

Hình 05 và 06: Mục tiêu và cột mốc Fico-YTL nguồn https://fico-ytl.com/

Saigonpoint – Marketing Team