Là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ vệ sinh, cung cấp xuất ăn và nhiều dịch vụ khác cho các công ty, bệnh viện cũng như tòa nhà cao cấp, P Dussmann thực sự có mô hình quản lý và đội ngũ nhân lực đa dạng và cũng rất chuyên nghiệp trong quản lý và cung cấp dịch vụ.

Với việc ứng dụng thành công hệ thống do Sài Gòn Tâm Điểm cung cấp một lần nữa khảng định khả năng triển khai, phân tích và hoàn thiện giải pháp của Sài Gòn Tâm Điểm trong lĩnh vực quản lý công ty.

DUSSMANN_logo